Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: mars 2014

Förprojektet NÖKS: Närsjöfart Öresund, Kattegatt och Skagerrak

Vilka är möjligheterna, vilka är hindren för närsjöfart? Svenskt Marintekniskt Forum och SSPA arrangerade den 18 mars en workshop tillsammans med transportaktörer från Danmark, Norge och Sverige. Förutsättningarna diskuterades med representanter från Industrin, Kommuner, Myndigheter, Hamnar och Forskare där projektgruppen