Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: oktober 2015

Vad betyder våra inre vattenvägar för den regionala samhällsutvecklingen?

Välkomna på ett diskussionsseminarium i Vänersborg. 25 november bjuder SMTF in till en Vänersborgskonferens riktad till er som driver verksamhet som berörs direkt eller indirekt av vattenvägarna mellan Göteborg och Vänern. Syftet är att synliggöra vattenvägarnas roll för olika verksamheter

Knyt kontakter med andra maritima kluster inom EU den 14 oktober

Onsdag 14 oktober kl. 8.30-13.00 bjuder vi in till den öppna delen av slutkonferensen för REMCAP-projektet, Resource Efficient Maritime Capacity. Den svenska delen representeras förutom av SMTF av Chalmers och Västra Götalandsregionen. Huvudsyftet med projektet är att utveckla innovationskapaciteten och