Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: november 2016

Digitaliseringscheckar att söka för skånska småföretag

Skånska småföretag kan söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Man kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.
Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i…

GO LNG

Project ”Go LNG” is focused on the development of demand and accessibility of LNG in the Baltic Sea Region (BSR). The project activities are aimed at the implementation of the EU Clean Fuel Strategy and the EU Directive on Deployment

Vem vill bli en del av vårt framgångsrika team?

SMTF:s VD, Karina Linnér, har efter många år i vår organisation beslutat sig för att runda av sin aktiva yrkeskarriär och kommer att lämna organisationen under våren 2017. SMTF beklagar detta, då Karina Linnér skött sitt uppdrag på ett utomordentligt…

SMTF bidrar till den maritima handlingsplanen

SMTF har under året deltagit I en bred samverkan ledd av Sjöfartsforum med syfte att ta fram förslag till handlingsplan baserat på nationella maritima strategin . Som nämnts tidigare har SMTF:s bidrag till strategin i allt väsentligt blivit inkluderat. Men

Tack till alla företag som bidrag till vår rapport ”Hållbarhetsdriven maritim näringsutveckling”

SMTF har under året genomfört en studie ”Hållbarhetsdriven maritim näringsutveckling” som finansierades av Västra Götalandsregionen. Resultatet har publicerats i en rapport ni hittar här. Rapporten har presenterats på olika vis, dels i workshops och seminarier, men även vid tillfällen där

Blueflow Technologies blir Blueflow Energy Management

”We are proud to announce the launch of our newly redesigned website and at the same time presenting our new modified company name Blueflow Energy Management AB. A new name that better reflects our core focus, saving and controlling energy

GreenPilot

GreenPilot är ett innovationsprojekt där man vill sänka miljöpåverkan från mindre fartyg och arbetsbåtar. För att klara av EU:s klimatmål med minskade CO2-utsläpp med 50% till 2050 krävs en uppväxling av miljö- och klimatförbättrande åtgärder för  såväl små som stora