Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: december 2016

Vill du: Dubblera effekten av att ställa ut på Norshipping? Få dubbelt så många leads och säkerställa ett bra år 2018?

Då ska du delta på vår inspirations- och informationsdag 25 januari i Göteborg med mässgurun Björn Malmström, fd. marknadschef för Svenska Mässan! Svenskt Marintekniskt Forum och Business Sweden bjuder in till en dag om Norshipping, den svenska paviljongen och konsten

Nytt ADMA-möte! Denna gång hos DIAB i Helsingborg 12 januari

Kom och lyssna till vad som hänt och händer inom ADMA-projektet samt lyssna på presentation från Diab International AB i Helsingborg. Lätta, starka sandwich kompositer som ersätter traditionella material och konstruktionslösningar. Diab:s produkt Divinycell i olika applikationer, exempelvis lätta elektriska

Svenskt Marintekniskt Forum söker två regionansvariga för sin verksamhet i Västra Götaland och Skåne

Svenskt Marintekniskt Forum riktar sig till sjöfart, subsea, offshore och fritidsbåtssektorn. Våra medlemmar är konstruerande-, tillverkande- och tjänsteleverantörer inom dessa områden. Vi är en kluster- och medlemsorganisation vars basverksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, Region Skåne och medlemsavgifter…