Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: mars 2017

Båtmiljöseminarium västkusten 20 april tema Giftfria Båtbottnar

Som uppföljning på den nationella båtmiljökonferensen i oktober i Stockholm bjuder Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Svenskt Marintekniskt Forum in till en seminariedag den 20 april i Göteborg. Vi kommer ta del av de senaste kunskaperna kring tekniker att förhindra

Extra årsmöte 6 april samt ordinarie årsmöte 9 maj

Styrelsen för SMTF kallar till extra föreningsstämma den 6 april 2017 med anledning av styrelsens förslag till överlåtelse av rörelse till RISE samt avveckling/upplösning av förening, som informerades om på medlemsmötet den 22 februari 2017. När: Torsdagen den 6 april

Pressrelease-event för rapporten om den maritima näringens exportmöjligheter

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området fick Business Sweden i juli 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga utbudet av varor och tjänster samt identifiera internationella marknader där svensk export av maritima produkter och tjänster kan ökas.

Danish-EU-US Maritime Networking Day 10th April Cph

Ta chansen och delta i ett kostnadsfritt B2B event med amerikanska och europeiska företag: The Maritime Alliance from San Diego, USA, is coming to Denmark with a delegation of ten top companies interested in collaboration with European companies. And you

Frukostmöte 24 mars hos JUMO på temat underhåll

Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med JUMO och ABB Swedewater hälsar dig välkommen till ett nytt frukostmöte i ADMA-serien.

Vi besöker JUMO i Helsingborg och lär oss mer om sensorer och hur dessa kan samverka mot möjligheter för tillståndsbaserat underhåll. Sensorer är grunden för att kunna registrera aktuellt tillstånd, flera mätvärden ger trender, allt samverkar till att fatta beslut om…