Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: september 2017

Nystart för SMTF! Nu en del av RISE, Research Institutes of Sweden

Sedan den 1:e september är SMTF en del av RISE, Research Institutes of Sweden. SMTF:s arbete kommer fortsätta som tidigare med syftet att stärka de marintekniska företagen och företräda den maritima branschen. För våra medlemmar innebär detta att SMTF:s förmågor

SMTF i nytt offshoreprojekt inom korrosion

”NeSSIE: North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy” är ett EU-finansierat projekt med syftet att utveckla nya metoder och material för att förebygga korrosion i offshoremiljöer knutna till förnyelsebara energikällor. Målsättningen är att ta fram tre olika demonstrations