Italienska Fincantieri, med en omsättning på 4,5 miljarder euro under 2016, är Europas största och världens fjärde största varvskoncern för både nybyggnad och reparation. Fincantieri designar och bygger handels-, passagerar- och offshorefartyg samt mega yachts.

Fincanteri skrev under 2017 tillsammans med franska STX kontrakt om 11 nya kryssningsfartyg med MSC Crociere. Kontraktet löper till 2026.

MSC Crociere investerar över 10 miljarder Euro för att bygga framtidens kryssningsfartyg med kapacitet för 5000 passagerare och med en längd över 300 m. Utöver denna stora investering bygger Fincantieri kryssningsfartyg åt flertalet andra stora rederier.

Business Sweden som har väldigt goda kontakter direkt in till Fincantieris inköpsavdelning har vänt sig till SMTF för att förmedla kontakten till våra medlemsföretag. Genom Business Sweden får ni visibilitet mot Fincantieri, möjlighet att ta strategiska möten med beslutsfattare och stöttning under upphandlingsprocessen. Man kommer göra en första sondering där ert företag får direkt feedback på om ni kan gå vidare för att bli utvärderad som officiell leverantör. Bolag som vill bli godkända leverantörer till Fincantieri måste uppfylla följande grundläggande krav

– minst 20 anställda

– minst € 50 000 i aktiekapital

– ISO 9001

– erfarenhet och referenser från skeppsbygge

För de företag som visar intresse planerar vi tillsammans med Business Sweden en gemensam aktivitet på SMM om affärsmöjligheten gentemot Fincantieri.

Kontakta Eva Errestad på SMTF för mer information eller Maria Dahlberg på Business Sweden; eva.errestad@smtf.se; Tel. 0706-419932
maria.dahlberg@business-sweden.se, Tel +39 345 365 64 09