Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Författare: Eva Errestad

Offshore wind week i Newcastle 8-10 nov. med fokus på suppliers och kontakter för nya affärer

Storbritannien fortsätter sin utveckling av havsbaserade vindkraftsplantage som ett led i utvecklingen mot en fossilfri energiförsörjning (se rapport här). Genom ett samarbete mellan Västragötalandsregionen och regionen nordöstra England öppnas möjligheten upp för svenska underleverantörer att knyta kontakter med brittiska företag och leverantörer verksamma i

Nyfiken på Iranska marknaden?

På önskemål från några av våra medlemsföretag om en svensk paviljong på den iranska sjöfart- och offshoremässan Iranimex så kollar vi intresset i vårt nätverk om det finns tillräckligt stort underlag för att arrangera en sådan. Mässan arrangeras av Rotterdam

Pressrelease från MRVControl AB

”MRVControl AB är ett av få företag i världen och det enda svenska företaget som erhållit ackreditering för att kontrollera och verifiera utsläpp från världshandelsflottan där ca 12 000 fartyg som tradar på Europa berörs. SWEDAC tillkännagav ackrediteringen av MRVControl

Ministrar x 3 på Maritima Mötesplatsen i Almedalen 2017

Årets Maritima Mötesplats i Almedalen bjuder på intressanta tvärsnitt av olika sektorer som tangerar eller påverkas av den maritima branschen. Besökarna får ta del av perspektiven från exportörer som LKAB till producenter som Gårdsfisk, lyssna (och bidra!) till miljöbattles mellan

Pressrelease från GreenPilot!

I veckan som gick kördes de första provturerna med Sjöfartsverkets lotsbåt 729 som konverterats till metanoldrift inom projektet GreenPilot. De lyckade provkörningarna är en viktig milstolpe och startskottet för fortsatta provkörningar där mätdata kommer att samlas in under sommaren och

Frukostmöte hos ILME 23 maj ”Säkra dina anslutningar i marin, tuff miljö”

Vi besöker ILME i Löddeköpinge och lär oss mer om kraven på anslutningar i olika tillämpningar ILME kommer att presentera sig och sina produkter generellt, för att sedan vikta över presentationen till speciallösningar för marina och extrema miljöer. Vi får

GreenPilot seminar 15th June, Shipping as a guide towards sustainable transport

Welcome to a seminar presenting the outcome and lessons learned in the GreenPilot project to date. The pilot boat is now running on biomethanol and we are eager to share the results with the world! Other projects focusing on renewable fuels

”Save the date” för vårt internationella hamnseminarium i november

Programmet håller fortfarande på att finaliseras men konferensens hemsida uppdateras löpande med information om agenda och talarlista; www.port2030.com.

Välkommen till SMTF:s föreningsstämma i Göteborg den 9 maj

Under föreningsstämman kommer omröstning ske kring upplösning av föreningen. Detta sedan SMTF:s medlemmar på en extra föreningsstämma den 6 april röstade för en överlåtelse av verksamheten till RISE (Research Institutes of Sweden) samt röstade för en upplösning av föreningen. Har

En upplysande dag om det framåtskridande arbetet med giftfria båtbottnar

SMTF:s seminariedag på temat giftfria båtbottnar den 20 april bjöd på många intressanta diskussioner om både den tekniska utvecklingen och kulturen och beteendemönstret kring användare av alternativ till giftfärger för båtbottnar. Förmiddagen fokuserade på miljö- och tillsynsansvar med många goda

Pressrelease och upphandling från projektet CLean INland SHipping (CLINSH)

SMTF är stakeholder i projektet CLean INland SHipping (CLINSH) som gått ut med en upphandling där man vänder sig till rederier som vill upplåta fartyg som testbed för olika tekniska lösningar för minskade koldioxidutsläpp. PRESS RELEASE Good news for operators

Studieresa Lidköping 9 maj

Svenskt Marintekniskt Forum och projektpartners bjuder in till studieresa till Lidköping för att lära mer om flytande biogas (LBG). Välkommen att ta del av de senaste kunskaperna kring framställning och användning av flytande biogas. Buss avgår från Göteborg kl 9:00.