Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Ministrar x 3 på Maritima Mötesplatsen i Almedalen 2017

Årets Maritima Mötesplats i Almedalen bjuder på intressanta tvärsnitt av olika sektorer som tangerar eller påverkas av den maritima branschen. Besökarna får ta del av perspektiven från exportörer som LKAB till producenter som Gårdsfisk, lyssna (och bidra!) till miljöbattles mellan

Publicerad i Nyheter

Pressrelease från GreenPilot!

I veckan som gick kördes de första provturerna med Sjöfartsverkets lotsbåt 729 som konverterats till metanoldrift inom projektet GreenPilot. De lyckade provkörningarna är en viktig milstolpe och startskottet för fortsatta provkörningar där mätdata kommer att samlas in under sommaren och

Publicerad i Nyheter

Frukostmöte hos ILME 23 maj ”Säkra dina anslutningar i marin, tuff miljö”

Vi besöker ILME i Löddeköpinge och lär oss mer om kraven på anslutningar i olika tillämpningar ILME kommer att presentera sig och sina produkter generellt, för att sedan vikta över presentationen till speciallösningar för marina och extrema miljöer. Vi får

Publicerad i Nyheter

GreenPilot seminar 15th June, Shipping as a guide towards sustainable transport

Welcome to a seminar presenting the outcome and lessons learned in the GreenPilot project to date. The pilot boat is now running on biomethanol and we are eager to share the results with the world! Other projects focusing on renewable fuels

Publicerad i Nyheter

”Save the date” för vårt internationella hamnseminarium i november

Programmet håller fortfarande på att finaliseras men konferensens hemsida uppdateras löpande med information om agenda och talarlista; www.port2030.com.

Publicerad i Nyheter

Välkommen till SMTF:s föreningsstämma i Göteborg den 9 maj

Under föreningsstämman kommer omröstning ske kring upplösning av föreningen. Detta sedan SMTF:s medlemmar på en extra föreningsstämma den 6 april röstade för en överlåtelse av verksamheten till RISE (Research Institutes of Sweden) samt röstade för en upplösning av föreningen. Har

Publicerad i Nyheter

En upplysande dag om det framåtskridande arbetet med giftfria båtbottnar

SMTF:s seminariedag på temat giftfria båtbottnar den 20 april bjöd på många intressanta diskussioner om både den tekniska utvecklingen och kulturen och beteendemönstret kring användare av alternativ till giftfärger för båtbottnar. Förmiddagen fokuserade på miljö- och tillsynsansvar med många goda

Publicerad i Nyheter

Pressrelease och upphandling från projektet CLean INland SHipping (CLINSH)

SMTF är stakeholder i projektet CLean INland SHipping (CLINSH) som gått ut med en upphandling där man vänder sig till rederier som vill upplåta fartyg som testbed för olika tekniska lösningar för minskade koldioxidutsläpp. PRESS RELEASE Good news for operators

Publicerad i Nyheter

Studieresa Lidköping 9 maj

Svenskt Marintekniskt Forum och projektpartners bjuder in till studieresa till Lidköping för att lära mer om flytande biogas (LBG). Välkommen att ta del av de senaste kunskaperna kring framställning och användning av flytande biogas. Buss avgår från Göteborg kl 9:00.

Publicerad i Nyheter

Båtmiljöseminarium västkusten 20 april tema Giftfria Båtbottnar

Som uppföljning på den nationella båtmiljökonferensen i oktober i Stockholm bjuder Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Svenskt Marintekniskt Forum in till en seminariedag den 20 april i Göteborg. Vi kommer ta del av de senaste kunskaperna kring tekniker att förhindra

Publicerad i Nyheter

Extra årsmöte 6 april samt ordinarie årsmöte 9 maj

Styrelsen för SMTF kallar till extra föreningsstämma den 6 april 2017 med anledning av styrelsens förslag till överlåtelse av rörelse till RISE samt avveckling/upplösning av förening, som informerades om på medlemsmötet den 22 februari 2017. När: Torsdagen den 6 april

Publicerad i Nyheter

Pressrelease-event för rapporten om den maritima näringens exportmöjligheter

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området fick Business Sweden i juli 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga utbudet av varor och tjänster samt identifiera internationella marknader där svensk export av maritima produkter och tjänster kan ökas.

Publicerad i Nyheter