Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Kategori: Avslutade

CNSS-IDI

Clean North Sea Shipping – Improved Dissemination and Impact (CNSS-IDI) builds on the successful Interreg IVBb project Clean North Sea Shipping (CNSS). A research driven project on emission and greenhouse gas reduction from ships through the use of available technology

UFoH

Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av olika material till Hybridlösningar – ett LIGHTer initiativ Projektet är finansierat av VINNOVA och ingår i en storsatsning som VINNOVA gör som kallas Utmaningsdriven innovation. Projektledare: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST Kontaktuppgifter: E-post: stefan.gustafsson-ledell(at)swerea.se; Tel:

MARKIS

      Projektet MARKIS avslutades i maj 2013 efter ett tre år långt samarbete mellan svenska, danska och norska maritima aktörer från akademi, offentliga institutioner och branschorganisationer. MARKIS uppgift har varit att bidra till kompetens- och innovationsutveckling för att

Ecoboat index

Ecoboat Index startade som ett branschinitiativ för att lyfta fram miljöfrågor inom branschen. Tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av representanter från Sweboat, Nimbus, Najad, Malö, Anytec, Linder Aluminiumbåtar, Ryds och Saltholm Marindesign, har Svenskt Marintekniskt Forum utvecklat en metod och

NÖKS

Förprojekt; Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak Det tidigare Markisprojektet har urskilt och skapat NÖKS där en ny stark projektgrupp ska finna innovativa modeller för att skifta godsflöden från väg till det miljövänligare och effektivare sjösystemet mellan och till länderna

NOVI-Maritim

Danish Maritime och Norsk Industri driver tillsammans med SMTF ett antal teknikrelaterade fokusfrågor inom Water Ballast Treatment Systems, Svaveldirektivet 2015 och den kommande Polarkoden. Projektet syftar till en gemensam samordnad skandinavisk insats i EU och IMO för att öka inflytandet

CNSS

Clean North Sea Shipping (CNSS) är ett projekt under Nordsjöprogrammet, ett av EU:s transnationella samarbetsprogram. Projektet, som involverar partners runt Nordsjön, syftar till förbättrad miljö och hälsa genom att lyfta fram lösningar för reducering av luftemissioner vid hamn och till

All Aboard

Svenskt Marintekniskt Forum startade projektet All Aboard med syftet att öka antalet kvinnor på sjön och bredda kundunderlaget för fritidsbåtar. Initialt gjordes en omfattande undersökning vilken visade att det ofta är kvinnan som är drivande när det är dags att

REMCAP

Resource Efficient Maritime Capacity (REMCAP) är ett EU-projekt mellan Storbritannien, Irland, Portugal, Frankrike, Litauen och Sverige. Från det västsvenska klustret deltar SMTF tillsammans med Chalmers och Västra Götalandsregionen. Projektet är mellan RRDCs (regional research driven clusters). D.v.s. maritima kluster som