Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

CNSS

Clean North Sea Shipping (CNSS) är ett projekt under Nordsjöprogrammet, ett av EU:s transnationella samarbetsprogram. Projektet, som involverar partners runt Nordsjön, syftar till förbättrad miljö och hälsa genom att lyfta fram lösningar för reducering av luftemissioner vid hamn och till

Publicerad i Avslutade, Projekt

All Aboard

Svenskt Marintekniskt Forum startade projektet All Aboard med syftet att öka antalet kvinnor på sjön och bredda kundunderlaget för fritidsbåtar. Initialt gjordes en omfattande undersökning vilken visade att det ofta är kvinnan som är drivande när det är dags att

Publicerad i Avslutade, Projekt

REMCAP

Resource Efficient Maritime Capacity (REMCAP) är ett EU-projekt mellan Storbritannien, Irland, Portugal, Frankrike, Litauen och Sverige. Från det västsvenska klustret deltar SMTF tillsammans med Chalmers och Västra Götalandsregionen. Projektet är mellan RRDCs (regional research driven clusters). D.v.s. maritima kluster som

Publicerad i Avslutade, Projekt