Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Fritidsbåtar

www_700x200_fritidsbat_brygga

Med Europas längsta kuststräcka, 95.000 farbara sjöar, milslånga kanaler och några av världens största skärgårdar erbjuder svenska vatten unika förutsättningar för ett rikt och levande båtliv.

Detta speglas i en starkt förankrad och väl profilerad båtindustri vars totala värde uppgår till 8 miljarder per år. Av detta svarar båtproduktionen för närmare 1.5 miljarder. Båtbyggartraditionen har sitt fäste i områden som kännetecknas av låg sysselsättningsgrad. Förutom de ekonomiska aspekterna står båtproduktionen även för andra viktiga mervärden som gör ett positivt avtryck på övriga delar av båtindustrin. Inte minst inom turismen. Som ett utav världens mest fritidsbåttäta länder åtnjuter Sverige en betydande båtturism.

Populationen av fritidsbåtar är större än någonsin förr, och till denna marknad vänder sig vårt småföretagarnätverk. Här kan småföretagare med verksamheter riktade till båtlivet få tillgång till nya kontakter och stöd och hjälp med sin affärs- eller teknikutveckling.