Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Bli medlem

Medlemmar får:

 • Tillgång till ett brett nätverk inom det maritima klustret
 • Möjlighet att till ett förmånligt pris delta i konferenser med inspirerande och aktuella ämnen
 • Ställa ut i svenska paviljonger som SMTF arrangerar på internationella sjöfarts- och offshoremässor
 • Delta i gemensam monter på svenska båtmässor.
 • Extra exponering av medlemmarnas företag genom hemsidan och sociala medier inklusive:
  • Annonsera lediga tjänster
  • Nyheter; stora ordrar, upphandlingar etc.
 • Fact-findningresor; Hur ser offshoreindustrin ut i Baku? Vi erbjuder att resa dit tillsammans och ta reda på det.
 • Inbjudan till ämnesaktuella nätverksträffar och forum
 • Nyhetsmail
 • Pubkvällar och medlemsfrukost; informellt nätverkande
 • Tillgång till den samlade kompetensen inom SMTF med möjlighet att få hjälp med: marknadsutveckling, affärsrådgivning samt förmedling av kontakter till möjliga nya agenter.
 •  

  Ett medlemskap i SMTF ger direkt tillgång till nya nätverk och ett kontinuerligt flöde av vad som händer inom olika maritima segment.
  SMTF:s medlemmar representerar den kompetens och kunskap som utgör den svenska maritima näringen och många gånger är det medlemmarna själva som kommer med förslag och önskemål på kompetenshöjande insatser eller nya projekt.

  Alla våra aktiviteter är på non-profit basis.

  Var med och påverka. Bli medlem!

   

  Medlemskostnad

  Årsavgiften är uppdelad i en medlemsavgift och en avdragsgill serviceavgift. Medlemsavgiften är 500 kr och seviceavgiften är 70 kr/anställd, dock lägst 3 500 kr och högst 10 500 kr per år.

  Föreligger koncernförhållanden betalar företaget 500kr per dotterbolag och anger en kontaktperson per bolag samt betalar rörlig medlemsavgift på totalt antal anställda i koncernen såvida inte takbeloppet, för närvarande 10.500kr, är uppnått inom koncernen. Gör en ansökan per bolag.

  Det innebär att företag med:

  1-50 anställda:

  4 000 kr (4 875 kr varav 875 kr är avdragsgill moms)

   

  51-150 anställda:

  Mellan 4875 kr och 11 000 kr (500kr + rörlig kostnad 70kr* antal anställda + 25 % moms på den rörliga kostnaden)

   

  151 eller fler anställda:

  11 000 (13 265 kr varav 2 625 kr är avdragsgill moms)