Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Offshore

www_700x200_vindkraft

Offshoreindustrin i Sverige täcker in olja och gas, havsbaserad förnyelsebar energi samt relaterad service och underhåll. Hela offshoresegmentet är under stark utveckling med stort innovationsbehov inom såväl teknik- som säkerhet och kvalitet.  Den snabba tekniska utvecklingen ställer krav på en god forsknings- och utvecklingsplattform inom den havsbaserade energinäringen. I förlängningen bidrar den till ett direkt behov av arbetskraft med en unik kompetens.

Medlemmar inom Svenskt Marintekniskt Forum får ta del av och bidra med kunskap om den senaste utvecklingen inom industrin genom bl.a. konferenser och vårt offshorenätverk; Offshore Sweden.  Därutöver har man även möjlighet att ställa ut i svenska samlingsmontrar på internationella offshoremässor.