Motala verkstad har lång erfarenhet av Marina produkter. Vi arbetar både med mindre detaljer och axlar upp till 25 meter för framdrivningssystem till fartyg. Inom området kan vi erbjuda ett komplett åtagande från inköp av ämne till färdigbearbetad, provad och klassad detalj.Motala Verkstad har i över 20 år arbetat med tillverkning av kundspecifika produkter för utvinning av olja och gas off-shore. Produktionen ställer stora krav på kvalitet i tillverkningen med höga toleranser i svåra material som utmanar både maskinpark och operatörer.Efter oljeutsläppet i mexikanska gulfen har kraven på kontroll av processer och kvalitet höjts ytterligare. Vi erbjuder projektledning, ingenjörskunnande, kontroll, oförstörande provning, dokumentation, montering, trycktestning, svetsning, klassning, ytbehandling bland annat enligt NORSOK och packning.