AlfaTest är ett specialiserat provnings- och inspektionsföretag inom den marina, offshore och industriella sektorn.
Vår duktiga team kan erbjuda inspektion och test av stål, svets och konstruktioner, målningsinspektion enlight FROSIO, tjockleksmätning enligt klassningssällskapsregler samt dockningsspecifikationer och reparationskontroll.
Vår arbetsmiljö är världsomfattande lika mycket som lokal. Företagets kvalitetssystem uppfyller alla de hårda krav som det här mångfaldiga arbetet kräver.