Bassoe Technology AB
Box 2338
403 15 Göteborg

Tel: +46 31 855800
www.basstech.se

Företaget består i huvudsak av erfarna ingenjörer med lång tradition inom marin design och konstruktion, samt arbete på fältet med övervakning och projektledning.