Bauer Watertechnology är specialiserade på kemikaliefritt vattenbehandlingssystem för flytande vätskor, tekniken är baserad på ett dynamiskt pulserande elektromagnetiskt kraftfält som oberoende av vattnets kvalitet, hårdhet och oavsett rörmaterial på lång sikt renar rörsystem, värmeväxlare, värmepumpar, kylmaskiner, pumpar, ventiler, blandare, tvätt- och diskmaskiner och andra vattenarmaturer från avlagringar och vattenlösliga metaller.

Korrosionen slutar att belasta systemet och bakterietillväxten minskar avsevärt.

De befintliga avlagringarna som redan finns i rörsystem mjukas upp, börjar lossna och försvinner som mikroskopiskt små kristaller.

I slutna system måste ett separat filter användas för att avlägsna dessa små kristaller.

Vattenbehandlingssystemet kan användas i alla typer av tappvattensystem, värmesystem, kylsystem och industrivattensystem.

I befintliga rörsystem uppnås bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service, underhåll och energi, lägre reinvesteringar och längre livslängd.

Vattenbehandlingssystemet ger ett automatiskt förebyggande underhåll och ger kostnadsundvikande ekonomiskt utfall med lägre kostnader, lägre reinvesteringar, undvikande av resursslöseri och ökar hållbarheten.

En långsiktigt hållbar systemlösning ur drift, service, energi, underhåll, LCC, LCA, minskad CO2 belastning.

 

Bauer Watertechnology Vinnare Stora Produktivitets Priset 2018

www.svensktunderhall.se/Produktivitet Riksorganisationen Svenskt Underhåll.