Blueflow Energy Management är ett Stockholmsbaserat företag som sedan 2006 utvecklat system för bränsleeffektivisering på fartyg. Blueflow erbjuder en komplett produkt som mäter samt presenterar bränsleförbrukning och andra parametrar för befälhavaren ombord. Web-baserade applikationer ger rederikontoret total kontroll på fartygets energiåtgång, både i realtid samt historiskt. Denna information kan sedan ligga till grund för bränslebesparande åtgärder med effektiv uppföljning.

 

Blueflow Energy Management is a Stockholm based company that offers products for helping fuel-heavy companies save fuel.
Blueflow offers a complete product family, measuring engine parameters, displaying real-time fuel efficiency to drivers,
and presenting results and statistics in a cloud based web application.