CAE Value är ett konsultföretag med expertis inom virtuell provning, beräkning, simulering och produktoptimering.
Vi hjälper företag att med framtiden utvecklingsmetod ge ökad kunskap och bättre produkter på kortare tid.
Kontor har vi i Göteborg, Stockholm och Malmö.