MacGregor Sweden AB
RoRoFiskhamnsgatan 2
414 58 Göteborg

Box 4113
400 40 Göteborg

Tel växel: 031-850 700
Fax: 031-42 88 25
E-mail: rorosales@macgregor.com; roroconversion@macgregor.com; got.manual@macgregor.com;GOT.STS.Spares@macgregor.com; STS.Tech.Sup.GOT@macgregor.com; service.got@macgregor.com
www.macgregor.com

Vice President, RoRo:  Kim Langelund tel 031-850 988, mobil +45 401 656 81MacGregor Sweden ABCranesSjögatan 4G891 85 ÖrnsköldsvikTel växel: 0660-294000Fax 0660-139 77E-mail: crasales@macgregor.com; OER.STS-tech-sup@macgregor.comwww.macgregor.comVice President, Cranes: Kenneth Mellin tel 0660-294176, mobil 0706-546932MacGregor är världsledande inom tekniska lösningar och tjänster för marin lasthantering samt inom laster för offshore. MacGregor’s produkter och lösningar tillgodoser lasthanteringbehoven inom marina sjöfartstransporter, offshore- och marina logistikindustrin, i hamnar och terminaler samt ombord på fartyg. Våra lastflödeslösningar integrerar och kombinerar funktionerna lasthantering, stuvning, och lastsäkring för att tillgodose varje fartygs specifika lastbehov. Det förbättrar fartygets produktivitet, minskar miljöpåverkan och säkerställer en lönsam livslängd. www.macgregor.comMacgregor ingår i Cargotec. Cargotec’s omsättning uppgick till sammanlagt 3,3 miljarder euro år 2012 och företaget sysselsätter cirka 10 000 personer. Cargotec’s B-aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors under symbolen CGCBV. www.cargotec.comMacGregor is the world’s leading brand of engineering solutions and services for handling marine cargoes and offshore loads. MacGregor products serve the maritime transportation, offshore and naval logistics markets, in ports and terminals as well as on board ships. Our cargo flow solutions integrate cargo access, stowage, care and handling functions to suit a particular ship’s cargo profile. This benefits its productivity, environmental impact and profitable service lifetime. www.macgregor.comMacGregor is part of Cargotec. Cargotec’s sales totalled EUR 3.3 billion in 2012 and it employs approximately 10,000 people. Cargotec’s class B shares are quoted on NASDAQ OMX Helsinki under symbol CGCBV. www.cargotec.com