Chalmers tekniska högskola
Sjöfart och Marin teknik
412 96 GÖTEBORG

Tel: +46 31 772 1000
Fax: +46 31 772 3872
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/smt/Sidor/default.aspx

Chalmers är en teknisk högskola som forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Vår drivkraft finns i glädjen i att upptäcka och lusten att lära. Bakom allt vi gör finns en önskan att medverka till en hållbar utveckling både nationellt och globalt.