Chris-Marine AB
PO Box 9025
200 39 Malmö

Tel: +46 40 671 2600
Fax: +46 40 671 2699
info@chris-marine.com
www.chris-marine.com

Chris-Marine har sedan 50 år varit den ledande leverantören av specialiserade underhållsmaskiner för dieselmotorer. Maskinerna används in-situ eller i serviceverkstäder. Chris-Marine utvecklar kontinuerligt nya maskiner för nya applikationsområden. Tillverkning sker i Malmö där också Chris-Marines huvudkontor finns. Med nyligen förvärvade IOP-Marine, med unik kunskap om bränsleinjektorer, hydrauliska pumpar samt tillhörande testutrustning, stärks produktutbudet ytterligare. Produkterna inriktar sig främst på slipning, fräsning, svarvning, honing samt precisionsmätning. Chris-Marines utrustning finns på fartyg, verkstäder och industrier i hela världen.