Komplett Skeppshandlare

DFS Donsö AB Skeppsfurnering som är baserad i Göteborg är en av de största skeppshandlare i Sverige och levererar till alla hamnar i och utanför Sverige. Vi erbjuder en mängd olika produkter och tjänster som behövs ombord såsom teknisk stores (pentry, däck, maskin, elektriska, nautiskt), Bonded och Proviant.

Det nya konceptet i vår portfölj – Proviant och Stores Catering :
Dessutom levererar vi högkvalitativt proviant och stores för fartyg i hela världen på en fast matpeng per person och dag. Vår marknadskunskap och stort nätverk av leverantörer kommer att hjälpa dig spara tid och pengar.

Vår kvalificerade och erfarna personal kommer alltid att hitta en lösning för alla dina krav och tjäna dig och din båt 24 timmar och 365 dagar om året.

General Ship Supply

DFS Donsö AB Skeppsfurnering based in Gothenburg is one of the leading ship chandlers in Sweden and serving all ports in and outside Sweden. We offer a variety of products and services needed onboard such as Technical stores (cabin, deck, engine, electrical, nautical) Bonded as well as Provisions.
The new concept in our portfolio – Provision and Stores Catering:
Furthermore we provide high quality provisions and stores for vessels worldwide at a fixed food rate per person and day. Our market knowledge and reliable network of suppliers will help you to save time and money.
Our qualified and experienced staff will always find a solution for any of your requirements and serve you and your vessel 24 hours and 365 days a year.