Federal-Mogul är världsledande inom tillverkning av kolvringar för marina dieselmotorer under sina varumärken Daros och Goetze.

Federal-Mogul is the world leader in piston ring manufacturing for marine large bore engines under its brands Daros and Goetze.