FKAB Marine Design
Gustaf Mattssons väg 2
451 50 UDDEVALLA

Tel: +46 522 981 00
Fax: +46 522 168 76
info@fkab.se
www.fkab.com

FKAB Marine DesignFKAB har levererat framgångsrika fartygsdesigner i mer än 50 år. Detta gör oss till en innovativ och pålitlig partner från de första skisserna till färdigt produktionsunderlag och levererat fartyg. Våra kunder är redare, varv, myndigheter och energileverantörer runt om i hela världen.Fokus är inställt på hållbara fartyglösningar, miljön och livscykelkostnad är viktiga drivkrafter i vårt arbete oavsett om det rör sig om snabbgående passagerarbåtar, Offshore fartyg eller lastfatyg!Energieffektivitet, låga utsläpp av SOx, NOx och CO2, bra EEDI värde har blivit allt viktigare och ingår som en naturlig del i FKAB:s Total Design filosofi.