Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Fuelsavesolutions Sweden AB

FuelSaveSolutions Sweden AB erbjuder beprövade lösningar för att hjälpa rederier att minska sina bunkerkostnader. Deras system har installerats i över 100 fartyg i hela världen. FuelSaveSolutions har minskat sina kunders bränsleförbrukning med 4-6 %, i vissa fall har de även rapporter med upp till 10 % minskad bränsleförbrukning. FuelSaveSolutions system ger en snabb avkastning på investeringen, 6 månader eller kortare tid.

Fuelsavesolutions AB offers a proven solutions to assist shipowners in reducing their bunker costs.
Our system are installed in over 100 ships worldwide. We have reduced our customer’s fuel consumption by 4-6%; in some cases we even have reports with up to 10% reduced fuel consumption.
And the best part, you will get a quick return on your investment. 6 month or less.