FuelSaveSolutions Sweden AB erbjuder beprövade lösningar för att hjälpa rederier att minska sina bunkerkostnader. Deras system har installerats i över 100 fartyg i hela världen. FuelSaveSolutions har minskat sina kunders bränsleförbrukning med 4-6 %, i vissa fall har de även rapporter med upp till 10 % minskad bränsleförbrukning. FuelSaveSolutions system ger en snabb avkastning på investeringen, 6 månader eller kortare tid.

Fuelsavesolutions AB offers a proven solutions to assist shipowners in reducing their bunker costs.
Our system are installed in over 100 ships worldwide. We have reduced our customer’s fuel consumption by 4-6%; in some cases we even have reports with up to 10% reduced fuel consumption.
And the best part, you will get a quick return on your investment. 6 month or less.