Glisco hjälper dig att växa och bli starkare genom att tillhandahålla följande tjänster med fokus på maritim verksamhet:

Projektledning av design/konstruktion, tillverkning, idrifttagning och operation av fartyg och andra konstruktioner för offshoreverksamhet, både för upphandlaren och leverantören.

Ledningsstöd vid start-upp av bolag inom den maritima sektorn.
Tillhandahålla interimschef för bolag i start-upp eller omorganistionsfasen.
Expertstöd inom dynamik och hydrodynamik.
Underhållsoptimering av fartyg och andra konstruktioner för offshoreverksamhet

Vi arbetar även med aktivt delägarskap i nya verksamheter.

 

GLISCO

Glisco supports your ambition to grow stronger by providing the following services focused on maritime operations:

1. Project management of design, construction, commissioning and operation of ships and other structures for offshore operations, both for the procurement and the supplier.

2. Management support for start-up of companies in the maritime sector.

3. Provide interim manager for companies in the start-up or reorganization phase.

4. Expert support in dynamics and hydrodynamics.

5. Maintenance optimization of ships and other structures for offshore operations

We also work with active share ownership in new businesses.

 

Best regards

Nils Mårtensson

Glisco AB

Cell: +46 707710530