Gothia Marine AB
Skeppsbron 5
411 21 GÖTEBORG

Tel: +46 31 228920
Fax +46 31 228924
info@gothiamarine.se
www.gothiamarine.se

Gothia Marine är ett konsultbolag inom marinbranchen. Vi kan erbjuda kvalificerade konstruktionstjänster för alla typer av fartyg alltifrån förstudier och arrangemang till produktionsunderlag. Vi arbetar med nybyggen, ombyggnader och reparationer åt redare, varv och andra företag inom den marina sektorn. Vi tar fram arrangemangsritningar, stabilitetshandlingar, jobbar med maskin- och skrovkonstruktion samt utför alla nödvändiga beräkningar inklusive klassningsfrågor.