Avancerade legoarbeten inom allt som inbegriper svarvning, fräsning eller svetsning. För framtagning av så väl enskilda detaljer som kompletta maskiner. Det var så vi började när Curt Herrström grundade Herrströms Mekaniska Verkstads AB, HMV, för mer än 40 år sedan.
1997 genomgick företaget ett generationsskifte och undertecknad tog över ledningen. Sedan dess har vi utvecklats vidare och tack vare närmare 40 kunniga anställda och en ovanligt mångsidig maskinpark har vi blivit ett av regionens ledande företag inom verkstadsbranschen. Genom företagsköp kan vi idag erbjuda ett komplett koncept med alla i branschen förekommande tjänster. För våra kunder betyder det ett bättre, säkrare och mer ekonomiskt alternativ än att anlita flera olika tillverkare.