ILME Nordic AB Product center

LME Nordic AB Produktcenter erbjuder teknisk support, utbildning, utställning och leveranser till distributörer och kunder i hela Norden. Leveranser sker från vårt lager i Löddeköpinge med kapacitet att serva ILME:s över 3000 artiklar inom kontaktdon.
ILME erbjuder ett brett sortiment av mångpoliga, industriella kontaktdon för kraft, kommunikation, signal och pneumatik.

LME:s produktportfölj består av industriella kontaktdon för överföring av kraft, signal, kommunikation och pneumatik för Marine, automation, maskiner, tåg, vindkraft, Livsmedel, robot och ljud & ljus.

ILME:s kontaktdon är tillgängliga från 3 till 216 poler och strömstyrka upp till 200 A. Lösningar finns även för dataöverföring, RJ45, USB, Buss och fiberoptiska kontaktdon.

ILME erbjuder ett brett utbud av kapslingar tillverkade av formgjuten aluminium och termoplast, med särskilda beläggningar för aggressiva miljöer och/eller höga temperaturer, EMC-skydd och i IP65, IP66, IP67, IP68 och IP69K-utförande.

SALES OFFICE
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

Tel: +46 31 79 71 444
www.ilme.se

 

ILME Nordic AB Product center

We offer technical support, training, showroom and deliveries to Distributors and customers throughout the whole Nordic region. Deliveries are made from our warehouse in Löddeköpinge, Sweden with capacity to serve ILME’s over 3000 articles in Multipole connectors.

ILME’s product portfolio consists of industrial connectors for the transmission of power, signal, communication and pneumatic systems for Marine, automation, machinery, trains, food & beverage, wind power, robotics and sound & light.

ILME connectors are 3-216 poles and current rating up to 200 A. The solutions are also available for data transmission, RJ45, USB, bus and fiber optic connectors.
We offer wide range of enclosures manufactured from of die cast aluminum and thermoplastic material, with special coatings for aggressive environments and/or high temperature applications, EMC protection and IP65, IP66, IP67, IP68 and IP69K versions.

www.ilme.com