ISEA är ett partnerägt managementkonsultföretag bestående av ett stort antal seniora chefer och experter som var och en skapat sig flera årtionden av erfarenhet från ledande positioner i svensk industri och samhälle. ISEAs experter levererar strategisk rådgivning och operationellt stöd inom ett brett spektrum av expertområden. Våra kunder varierar från nystartsföretag till stora multinationella koncerner och offentlig verksamhet.

ISEA is a professional service organization that represents a large number of senior executives and experts with proven records of commercial or societal achievements. ISEA’s experts deliver strategic advice and operational support within a wide variety of expertise areas, leveraging the accumulated knowledge from previous experiences. Our clients range from early phase startups, to large-scale multinationals and public institutions.