JUMO Mät- och Reglerteknik AB ingår i den internationella koncernen JUMO GmbH & Co. JUMO är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av produkter för mätning, registrering och reglering av temperatur, tryck, fuktighet och analys. Vi har funnits på den svenska marknaden i ca 40 år och sedan 1986 med ett eget dotterbolag i Helsingborg. Vårt produktprogram kan delas upp i följande områden; Analysteknik, tryck, termostater, termometrar, regulatorer, temperaturgivare, panelinstrument, skrivare och mätomvandlare.Vår produktion av temperaturgivare i Helsingborg möjliggör en snabb och flexibel hantering av våra kunders önskemål om kundanpassade lösningar, reparationer, prototyper etc.JUMO Mät- och Reglerteknik AB har också ett dotterbolag i Oslo, Norge.