Kavenga är ett företag i Göteborg som arbetar med programutveckling för den marina branschen för att förenkla administrationen ombord på våra handelsfartyg. Den första produkten ”Mariner’s Log” är ett program som ersätter traditionella pappers loggböcker och som bygger på en modern och innovativ design.

Kavenga is a company in Gothenburg, Sweden, creating innovative and modern software solutions for the shipping market. The first product in line is ”Mariner’s Log” which replaces traditional paper log books.