Marin Service sedan 1939

Dagens verksamhet i KMW’s marina service, bygger på gedigen svensk industrihistoria med start redan 1849, då Christinehamn Jernvägs Werkstad grundades. Kristinehamn med dess strategiska läge vid ”Vänerhavet” var och är även idag, en betydande förutsättning för näringslivsutveckling, handel och export.

Vår affärsidé är att tillhandahålla service av marina framdrivningssystem, då vårt rika arv av starka traditioner, förstklassigt arbete, noggrannhet samt respekt för kunden är lika normgivande idag – som 1939 då den första marina verksamheten startades i Kristinehamn.

Spetskompetens under samma tak

Vi tillhandahåller service av alla typer av marina framdrivningsutrustningar såsom Water Jet, propellrar, thrustrar etc. KMW har idag mer än 200 manårs erfarenhet av service, av marina produkter. Vår kompetens har utvecklats genom gedigen ingenjörskonst och praktiskt arbete runt om i världen. Våra projektledningskunskaper och moderna expertis är en stark resurs i samtliga engagemang och uppdrag – från order till säker leverans.

Materialprovning och kontroll

Vi utför Penetrantprovning/magnetpulverprovning som inspektionsmetod för att upptäcka ytdefekter såsom sprickor, hål eller andra sammanfogningsfel på t.ex. gjutgods, smide och svetsning.

Allt gods kontrolleras genom materialprovning, vilket är en trygghet för våra kunder som därmed undviker allvarliga haverier och dyrbara driftstopp.