SAAB AB
Amiralitetsgatan 25
371 30 Karlskrona

Tel: +46 13 18 00 00
info@saabgroup.com
www.saab.com

SAAB Kockums står för marin högteknologi i världsklass – på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Verksamheten finns i Sverige i Karlskrona, Malmö och Muskö.