VÄLKOMMEN TILL LIEDHOLMS MASKINTEKNIK

Liedholms erbjuder legotillverkning och driver en mekanisk verkstad i Helsingborg sedan 1948. Vi är specialiserade på avancerad svetsning, tryckkärl och maskinbyggnation. Vi erbjuder också professionell projektledning, konstruktion, inköp och certifiering. Vi är vana vid både små lokala och stora internationella kunder och applikationer, och det vi tillverkat återfinns över hela världen i applikationer som sjöfart, kärnkraftverk och processindustri.

Liedholms offers subcontract work and run a mechanical workshop in Helsingborg since 1948. We are specialized at advanced welding, pressure vessels, and machine construction. We also offer professional project management, assembling, purchasing and certification. We are accustomed with both small local and big international customers and applications, and what we manufacture can be found worldwide in applications such as shipping, nuclear power plants and process industry.