Marinkraft – Sveriges enda rekryteringsföretag specialiserat på Maritima proffs!

Nu finns en rekrytering– och bemanningsbyrå som specialiserat sig på marina yrken inom såväl sjöfart som fritidsbåtsbranschen. Vi förstår branschens behov och vad olika tjänster i branschen innebär. Efter snart två års verksamhet kan företaget konstatera närmare 50 lyckade rekryteringsuppdrag och nu expanderar verksamheten. Idag täcker företagets specialiserade kompetens därför in allt ifrån sjöbefäl och sjögående personal till landbaserade yrken som marintekniska tjänster inom ingenjör, ledning, sälj– och varvspersonal.

Mer information finnes på www.marinkraft.se

Marinkraft – Sweden’s only recruitment firm specialised in maritime professionals!

There is now a recruitment and staffing firm specialising in marine professions within both the shipping and leisure boat industries. We understand the industry’s needs and know just what various services in the industry entail. After almost two years of operation, the company can count almost 50 successful recruitment assignments and is now expanding the scope of its activities. Today, the company’s specialist competence covers everything from vessel crews and sea-faring personnel to onshore professions, including marine technology services within engineering, management, sales and shipyard personnel.

More information is available at www.marinkraft.se