Mattssonföretagen i Uddevalla AB
Gustav Mattssons väg 2
SE 451 50 Uddevalla

Tel +46 522 98 000
www.mattsson.se

Mattssongruppen är en teknikkoncern bestående av välpositionerade utvecklingspartners och systemleverantörer inom följande områden: Mekanik, Marin Design, Vindkraft och Papper & Kartong.Genom målmedvetenhet, global marknadsbearbetning och ständig kunskapsutveckling är bolagen idag några av Skandinaviens bästa aktörer avseende teknik, kvalitet och leveranssäkerhet inom respektive affärsområde.Våra kunder finns bl. a. inom branscherna; Förpackning, Kraft, Offshore, Marin, Livsmedel, Medicin och Papper & Kartong.