MESON AB
Kullsgårdsvägen 27
312 34 Laholm

Tel : +46 430 17123
Fax: +46 430 17191
www.meson.se

Meson AB med huvudkontor i Laholm och lager i Laholm och Singapore producerar och säljer ventiler till den marina marknaden över hela världen. Bolaget har ett av de största lagren i branschen och även självklassning för DNV, LR, RMRS och RINA för att kunna leverera ventiler från lager med klasscertifikat.I tillägg till ventiler ingår också Wilhelm Sander i Bremen som tillverkar ballast kontroll system.