Opsis AB
Skytteskogsvägen 16
244 66 Furulund

Tel: 046-72 25 00
www.opsis.se

OPSIS AB är specialiserat på analys av gas. Mätsystemen används för kontinuerlig kontroll av SO2-emissioner för styrning av svavelrening.OPSIS AB tillverkar även mätsystem för NOx enligt Marpols regler, samt syremätare för kontroll av inert gas.OPSIS produkter är DNV-certifierade.Företagets produkter bygger på svensk forskning kring kontinuerlig mätning av gas med hjälp av ljus. Tekniken möjliggör direkt mätning och analys, utan att gasen behöver extraheras. Detta ger ett system med snabb svarstid, lång livslängd och låga underhållskostnader.OPSIS AB är ett globalt företag med huvudkontor i Furulund. Genom ett brett nätverk av distributörer finns Opsis representerat över hela världen.