Primozone är specialister på miljövänlig vattenrening med ozon. Vattenrening med ozon är mycket effektivt och passar bra för tex behandling av barlastvatten och desinficering av avloppsvatten. Primozones ozongeneratorer är robusta, kompakta och designade för att passa i tuffa miljöer som på tex fartyg.Primozone ägas av det norska rederiet Westfal-Larsen.At Primozone we are committed to provide our customers with cost efficient and environmentally friendly ways to clean and treat water with ozone. Our ozone generators and ozone water treatment systems are based on cutting-edge technology and generate far more ozone while using far less energy. Redefining ozone technology™.