Sigma Energy & Marine AB is based on long tradition and great experience in shipbuilding and offshore work in Gothenburg, and is one of Sweden’s largest marine engineering company. The company is specialized towards subsea, process, marine renewable energy and offshore platforms, often with international customers and global projects. We are a part of the Sigma Group.

 

Sigma Energi & Marine AB är grundat på lång tradition och stor erfarenhet av fartygskonstruktion och offshoreverksamhet i Göteborg, och är ett av Sveriges största marina ingenjörsföretag. Verksamheten är specialiserad mot subsea, process, marin förnyelsebar energi samt offshore plattformar, ofta med internationella kunder och globala projekt. Vi ingår i Sigma koncernen.