GREFAB
Box 1106
4404 22 Göteborg

Tel: +46 31 805800
grefab@grefab.se
www.grefab.se

Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, startades 1973 och erbjuder idag 7 300 båtplatser i sjön samt 4 300 vinteruppläggningsplatser i nio hamnar från Björlanda Kile i norr till Killingsholmen i söder.