Din partner inom hållbar maritim innovation och utveckling.

Vi hjälper företag och organisationer i den maritima sektorn med att frigöra potential och öka prestanda genom innovation och kunskapsutveckling.

Vi åtar oss uppdrag inom bl a:
* Verksamhetsgenomlysning, analyser, rådgivning
* Förstudier, bidragsansökningar, projektledning
* Facilitering, moderering, föredrag, undervisning

Med utgångspunkt i den enskilda organisationens förutsättningar, behov och utmaningar kan vi bidra till att lyfta fram utvecklingsmöjligheter, generera innovativa affärskoncept, introducera lämpliga samarbetspartners och initiera väl genomtänkta utvecklingsprojekt.
Verksamheten baseras på mångårig erfarenhet inom internationell rederiverksamhet, kvalitets-/säkerhets- och miljöledning samt maritim forskning och utveckling.

Kontakta gärna Björn Södahl för en förutsättningslös diskussion:

bjorn.sodahl@sodahl.eu
Tel. 0707 662622
www.sodahl.eu