RISE
Säkerhet och Transport
Box 857
501 15 Borås

Tel: +46 10 516 50 00
info@ri.se
www.ri.se

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.

RISE Säkerhet och transport

I framtiden krävs säkrare och mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter. Samtidigt blir samhället mer högteknologiskt, vilket innebär nya risker, fler beroenden och ökad sårbarhet. Sammantaget skapar detta en rad utmaningar för näringsliv och samhälle. Divisionens 540 medarbetare möter behoven genom att erbjuda spetskompetens inom tillämpad forskning och ett mycket brett tjänsteutbud inom allt från aktiv fordonssäkerhet och mekaniska risker till mätteknik, elektronik och brandskydd. Provning, besiktning, kalibrering och certifiering är fler exempel på tjänster som gör samhället tryggare och säkrare.