Sv.Cimac är en fristående – i Sverige verkande, nationell och ideell – förening med medlemsföretag och kontaktpersoner. Föreningens medlemmar är verksamma med tillverkning och/eller utveckling av motorer, komponenter, system och tjänster för maskinerier på fartyg och för stationär kraftgenerering.

Sv.Cimac har varit verksam i över 50 år.

Syftet med föreningen är att utgöra ett nätverk för tekniskt informationsutbyte för medlemsföretagen, genom kontaktpersonerna. Föreningen ordnar seminarier vilka ofta är förlagda till något av företagen, eller till någon av högskolorna där forskning inom förbränningmotorteknik bedrivs.

Föreningen välkomnar nya medlemmar.

 

Sv.Cimac is a national – independent and non-commercial – association of member Companies and contact persons, employed in the industrial sector of manufacturing or development of engines, components or systems or services for machineries onboard marine vessels / ships or for stationary power-generation onshore.

Sv.Cimac has existed since over 50 years.

The purpose of the association is to facilitate a network for technical exchanges of information for the Companies through the contact persons. Seminars are arranged, and these are often located to one of the member Companies or to one of the Universities in which research work is being carried out on internal combustion engines.

Sv.Cimac welcomes new member applications.