Med rötterna i Uddevallas gamla varvsindustri har UFAB, sedan starten för över 45 år sedan, utvecklats till en av landets främsta systemleverantör och kontraktstillverkare av avancerade komponenter och maskinsystem. Vi tar oss an uppdrag från idé och produktutveckling till serietillverkning och montering. Genom att ta helhetsansvar hjälper vi våra kunder hela vägen från ritbordet till slutleverans. Som ett företag i Mattsongruppen har vi en stabil plattform att verka ifrån. Våra moderna anläggningar ligger i Uddevalla och Shanghai.

With its roots in Uddevalla’s old shipbuilding industry, since it started up 45 years ago, Ufab has developed into one of Sweden’s foremost OEM suppliers and contract manufacturers of advanced components and machinery systems. We take on assignments from idea and product development through to series production and assembly. By taking on full responsibility, we help our customers all the way from the drawing board to final delivery. And as a company in the Mattson Group, we have a stable platform to operate from. Our modern production plants are located in Uddevalla and Shanghai.