För de tuffaste kraven till havs
UW-Elast AB har varit aktiva inom polyuretanindustrin i över 40 år. I dagsläget är vi 50 anställda och producerar årligen över 300 ton polyuretanprodukter. Företag verksamma inom den marina sektorn samt offshoreindustrin är viktiga kunder för oss. Följaktligen är vi hängivet involverade i utveckling av material för användning i tuffa, fuktiga förhållanden. Slitan®, vårt egenutvecklade polyuretan, uppfyller stränga krav på hydrolysbeständighet, nötning och lång livslängd. Vår nyaste produktionsanläggning för mycket stora detaljer (gjutvikt upp till 1500 kg) gör oss lätt till den mest betydande polyuretantillverkaren i Skandinavien. “Kundanpassade lösningar med Polyuretan är vår standard. Det är användarens krav och behov som är avgörande för den slutgiltiga produktens utformning och egenskaper.”

For the toughest conditions at sea
UW-ELAST AB has been active in the polyurethane industry more than 40 years. Today, our 50 employees produce more than 300 tonnes of polyurethane products annually. Companies operating in the marine sector and the offshore industry and are amongst our regular customers. Consequently, we are closely involved with specially engineered materials for use in tough, humid conditions. Slitan®, our in-house developed polyurethane, meets severe requirements in respect of hydrolysis resistance, wear and operational durability. Our new production facility for very large parts (up to 1500 kg) makes us easily the most important polyurethane manufacturer in Scandinavia. “Customised solutions in polyurethane is our standard. It is your requirements and needs that determine the design and properties of the final product.”