Zeatec Marine är en leverantör av marin kommunikation, navigation, IT och säkerhetslösningar för professionella användare.

Zeatec Marine is a system supplier of marine communication, IT and security solutions for professional users.